Varen

Stuurloos
drijf ik

nergens

naar toe


weg

van al dat 

zeker weten

van de mensen

moe


bewaar

van alles

voor later


Ik geef me over

aan het niks

van het water