Onzichtbaar

waai maar wind
met felle stoten

langs de sloten

als een kind


buig ruig razend

bazig blazend

door het riet


weggeduwd, opgestuwd

onzichtbaar, onbespied