Horizon

Mijn leven lang

was ik jouw kind

'de tijd vloog om

toen kwam

de wind

met zachte

ferme stoten

blaast het jou

bij mij

vandaan


naar het tussenland

de kwelderrand


Zie ik 

aan de horizon

de grens 

van jouw

bestaan