Aan zee

Volg
het ritme

van de

golven

luister

naar 

de wind


wieg

je lijf

een melodie

van evenwicht

en overzie


Spreid

je armen

vleugelwijd


zing 

de zee


verlies

de tijd